Fysioterapi

Vi arbetar med att bedöma, behandla samt förebygga problematik som begränsar individens funktionsförmåga.
Åtgärder i förebyggande eller rehabiliterande syfte bygger på bedömningen och analysen av personens kroppsliga förutsättningar och besvär med hänsyn tagen till psykiska och sociala faktorer. Genom ett personcentrerat synsätt syftar åtgärd, information samt delaktighet till att göra individen medveten om sina kroppsliga resurser och förbättrar därmed möjligheterna att klara det dagliga livets krav.