Första besöket

Inför besöket
Inför besök hos fysioterapeut behöver du inte förbereda dig på något särskilt sätt, men ofta behöver du ta av dig kläderna vid undersökning och behandling. Därför kan det vara bra om du väljer underkläder som du känner dig bekväm med eller om du tar med ett par shorts/tights. Om träningskläder behövs informerar fysioterapeuten om detta.

Första besöket
Vid första besöket vill vi gärna att du fyller i ett frågeformulär med syftet att underlätta den fysioterapeutiska bedömningen. Du kan även skriva ut formuläret själv, fylla i och ta med till kliniken vid första besöket.

När du träffar fysioterapeuten får du berätta om dina besvär och det görs en undersökning och bedömning av din funktion. Utifrån bedömningen ges förslag på behandlingsåtgärder och tillsammans med fysioterapeuten läggs det upp en behandlingsplan med uppsatta mål.