Fysioterapeuter

Eva Hammarlund
Specialistkompetens i Fysioterapi inom OMT.
Medicine masterexamen.
OMT examen (steg 3).
Huvudlärare i OMT.
Idrottsmedicin.
Akupunktur.
Christian Blandford
Magisterexamen i idrottsmedicin.
OMT examen (steg 3).
Akupunktur.
Hanna Ljungdahl
Vidareutbildad inom Neurologi.
OMT (steg 1).
Lång erfarenhet av fysioterapi för barn med funktionsnedsättning.
Akupunktur.
Erika Lingebrant
Vidareutbildad inom Neurologi.
OMT (steg 1).
Lång erfarenhet av rehabilitering efter ryggmärgsskada.
Akupunktur.
Karl Paulsson
Pågående Masterutbildning inom Idrottsmedicin.
OMT (steg 1).
Samarbetar med idrottsklubbar i olika idrotter, bl.a. ÄFFs akademi.
Lotta Larsson
Receptionist